ASAN xidmət - Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi
az | en

Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi

Azərbaycan Respublikasının bütün fiziki və hüquqi şəxsləri dövlət arxiv fondu sənədləri əsasında arxiv arayışları almaq hüququna malikdirlər.

Dövlət arxivləri onlarda saxlanılan sənədlər əsasında müvafiq qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq fiziki və hüquqi şəxslərə, idarə, təşkilat və müəssisələrə onların hüquqi və qanuni mənafelərini təmin edəcək sosial-hüquqi xarakterli məlumat daşıyıcısı olan arxiv arayışı, arxiv çıxarışı və yaxud sənədlərin təsdiq olunmuş surətlərini verir.

Hüquqi şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi üçün tələb olunan sənədlər:

  • ərizə;
  • hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsi;
  • şəxsiyyət vəsiqəsi (ərizəni təqdim edən nümayəndə üçün);
  • etibarnamə;
  • arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi üçün müraciətin mövzusuna uyğun olaraq müvafiq axtarış məlumatları sorğuda qeyd olunmalı və aşağıda göstərilən sosial-hüquqi xarakterli sorğuların məzmununa uyğun olan sənədlər ərizəyə əlavə olunmalıdır.

Əmək haqqı və iş stajının təsdiq edilməsi haqqında sorğu

Bu sorğu vətəndaşın əmək fəaliyyəti dövründə vaxtilə işlədiyi müəssisədən (müəssisələrdən) aldığı əmək haqqı və iş stajının arxivdə mühafizə olunan həmin müəssisənin (müəssisələrin) sənədləri əsasında təsdiq olunmasını nəzərdə tutur.

Qeyd: Sorğuçu bu xidmətdən istifadə edərkən öz əmək kitabçasının (əgər varsa) surətini öz ərizəsinə əlavə etməlidir. Əmək kitabçasının surəti aydın və oxunaqlı olmalı, möhürün üzərindəki yazılar aydın seçilməlidir.

Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının Dövlət Qeydiyyatı üzrə sorğu (doğum və ölüm)

Bu sorğu vətəndaşın özünün və ya digərinin (etibarnamə əsasında) anadan olması və ya vəfat etməsi haqqında arxiv arayışı almaq məqsədi daşıyır.

Qeyd: ARDA-da yalnız 1935-ci ilə qədər Bakı şəhəri üzrə VVADQ sənədləri saxlanılır. 1935-ci ildən sonrakı illər barədə doğum və ölüm faktının qeydiyyata alındığı inzibati ərazi vahidliyi üzrə müvafiq VVADQ şöbələrinə müraciət edilməlidir. Hər il mütəmadi olaraq, müvafiq VVADQ idarələrindən sənədlər növbəti illər üzrə arxivə mühafizə üçün daxil olur.

Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının Dövlət Qeydiyyatı üzrə sorğu (nigah və boşanma)

Bu sorğu vətəndaşın özünün və ya digərinin (etibarnamə əsasında) nikaha daxil olması və ya boşanması haqqında arayışı almaq məqsədi daşıyır.

Qeyd: Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivində yalnız 1935-ci ilə qədər Bakı şəhəri üzrə VVADQ sənədləri saxlanılır. 1935-ci ildən sonrakı illər barədə nigah və boşanma faktının qeydiyyata alındığı inzibati ərazi vahidliyi üzrə müvafiq VVADQ şöbələrinə müraciət edilməlidir. Hər il mütəmadi olaraq, müvafiq VVADQ idarələrindən sənədlər növbəti illər üzrə arxivə mühafizə üçün daxil olur.

Təltif edilmənin təsdiq olunması üzrə sorğu

Bu sorğu vətəndaşın özünün və ya digərinin (etibarnamə əsasında) rəsmi dövlət orqanları tərəfindən təltif olunması haqqında arxiv arayışı almaq məqsədi daşıyır.

Qeyd: “Qəhrəman Ana” adı almış şəxslər bu barədə sorğu göndərərkən beşinci uşaqdan başlayaraq digərlərinin doğum tarixlərini qeyd etməlidirlər.

Mülkiyyət hüququnun təsdiq edilməsi haqqında sorğu

Bu sorğu vətəndaşın özünün və ya digərinin (etibarnamə əsasında) sahib olduğu mülkiyyətin (ev, torpaq, ticarət obyekti və s.) hüquqi və mülki əsası haqqında arxiv arayışı almaq məqsədi daşıyır.

Qeyd: Bu xidmətdən istifadə edərkən vətəndaş dəqiq tarix bilmirsə maksimum 1 il müddətində təxmini tarix (mövzusu 1920-ci ilə qədər olan sorğular üzrə maksimum 5 il; mövzusu 1920-ci ildən sonra olan sorğular üzrə 1 il) verə bilər. Bununla yanaşı, mülkün ilkin sahibi vətəndaş özü olmadıqda, lakin cari dövrdə həmin mülkə qanuni əsaslarla sahiblik edirsə, həmin sahiblik hüququ verən sənədlərin surətini sorğusuna əlavə etməlidir (mülkün qeydiyyat vəsiqəsi, alqı-satqı müqaviləsi və s.).

Fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi

Fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi üçün tələb olunan sənədlər:

  • ərizə;
  • şəxsiyyət vəsiqəsi;
  • etibarnamə (ərizəni nümayəndə təqdim etdikdə);
  • arxiv arayışlarının, arxiv sənədlərindən çıxarışların, arxiv sənədlərinin surətlərinin verilməsi üçün müraciətin mövzusuna uyğun olaraq müvafiq axtarış məlumatları sorğuda qeyd olunmalı və yuxarıda göstərilən sosial-hüquqi xarakterli sorğuların (“Əmək haqqı və iş stajının təsdiq edilməsi haqqında sorğu”, “Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının Dövlət Qeydiyyatı üzrə sorğu (doğum və ölüm)”, “Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının Dövlət Qeydiyyatı üzrə sorğu (nigah və boşanma)”, “Təltif edilmənin təsdiq olunması üzrə sorğu”, “Mülkiyyət hüququnun təsdiq edilməsi haqqında sorğu”) məzmununa uyğun olan sənədlər ərizəyə əlavə olunmalıdır.

Dövlət rüsumu:

Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv arayışlarının verilməsi ödənişsizdir.